Fibromyalgi.info

- En sjukdom som inte syns!

Botemedel

Det finns inget botemedel mot fibromyalgi. Istället fokuserar behandlingen på att minska dina symptom och förbättra din livskvalitet. Detta uppnås ofta genom användning av mediciner, självomsorgsstrategier och förändringar i din livsstil.

Dessutom kanske du vill söka upp andra personer med samma åkomma för support och vägledning. Många sjukhus och samhällshälsocenter erbjuder gruppterapi. Dessa grupper kan vara ett bra sätt för människor och deras familjer att skapa kontakt. De ger dessutom dess medlemmar möjlighet att dela resurser och hjälpa varandra genom hela resan.

För att hitta en bot måste forskare förstå vad som orsakar att människor utvecklar detta tillstånd. Detta är fortfarande högst oklart. Forskning har identifierat tre områden som kan bidra till utvecklingen av fibromyalgi: genetik, sjukdom och trauma. En blandning av genetiska och riskfaktorer i livsstil kan också få en person att utveckla tillståndet.