Fibromyalgi.info

- En sjukdom som inte syns!

Orsaker

Medicinska forskare och läkare vet i dagsläget inte exakt vad som orsakar fibromyalgi. Dock har flera nya rön framkommit under senare år:

Smärtan ska härröra från överskott av nervfibrer och blodkärl i handen (!). 

Fibromyalgipatienter ska ha förhöjda värden av ämnet cytokinen IL-8 som ger en inflammation i centrala nervsystemet. Detta kan i sin tur åstadkomma en ond cirkel av smärta och trötthet.

En annan studie visar att halterna av ett antal proteiner i ryggvätskan och blodet skiljer sig mellan patienter med fibromyalgi och friska personer. 

Enligt vissa tidigare teorier föreslogs att det kan vara hjärnan som sänker smärtgränsen. Vad som en gång inte var smärtsamt blir mycket smärtsamt över tiden.

En annan teori skulle gå ut på att nerverna och receptorerna i kroppen blir mer känsliga för stimulering. Det innebär att de kan "överreagera" på smärtsignaler vilket kan orsaka onödig eller överdriven smärta.

Man kan i alla fall konstatera att med alla dessa nya upptäckter, så kan man nu avfärda fibromyalgi som ett psykosomatiskt problem. Förhoppningsvis kan detta öppna upp för nya behandlingsformer så att man kanske till och med kan tillfriskna helt i framtiden. 

Sedan är det så att fibromyalgi går ofta i familjer. Om du har en familjemedlem med detta tillstånd är risken för att du utvecklar den betydligt högre. Forskare tror att vissa genetiska mutationer kan spela en roll i detta sammanhang. Dessa gener har ännu inte identifierats.

Riskfaktorer att drabbas

Man kan säga att långvarig, lokal smärta är den absolut största riskfaktorn i sammanhanget. 

Yttre faktorer som kan påverka är: 

Infektioner: Tidigare sjukdomar kan utlösa fibromyalgi eller göra symptom på tillståndet sämre.

Trauma: Detta kan vara både fysiska och psykiska trauman. Människor som upplever fysiskt eller emotionellt trauma kan utveckla fibromyalgi. Villkoren har kopplats till posttraumatisk stresstörning.

Långvarig stress: Stress kan, som trauma, skapa långvariga effekter som kroppen behandlar under en väldigt utdragen tidsperiod. Stress har även kopplats till hormonella störningar som kan bidra till fibromyalgi.

Långvariga sömnsvårigheter: Studier visar att detta tillstånd också kan bidra till att utveckla fibromyalgi. 

Mekanisk, repetitiv muskelbelastning: Om du exempelvis har ett arbete som innebär att du utför samma rörelser om och om igen under dagen, ökar risken att drabbas. 

Några ytterligare riskfaktorer för fibromyalgi är:

Kön: Enligt undersökningar står kvinnor för mellan 80 och 90 procent av alla fibromyalgifall. Anledningen till detta är inte känd. 

Länk till Svenska Fibromyalgiförbundets forumkategori Man med fibromyalgi. OBS! Du måste skapa en medlemsprofil för att kunna kommentera eller skapa nya trådar.

Ärftlighet: Forskare har funnit faktorer som kan öka risken för att utveckla fibromyalgi. Det innebär alltså att om man har sjukdomen i släkten ökar det riskerna att själva utveckla detta tillstånd. 

 

Diagnos

Uppdaterade riktlinjer rekommenderar att en diagnos görs om du upplever en pågående och utbredd smärta i tre månader eller längre. Detta inkluderar också smärta som inte har någon identifierbar orsak relaterad till andra tillstånd.

Det finns inte ett laboratorietest som kan upptäcka fibromyalgi. I stället kan blodprovning användas för att hjälpa till att utesluta andra potentiella orsaker till kronisk smärta.